IQRC > Komponenty systemu > IQ24 RCB-E
 


IQ24 RCB-E

Jednostka sterująca IQRC z przekaźnikiem bezpotencjałowym
IQ24 RCB-E
Jednostka sterująca IQRC z przekaźnikiem bezpotencjałowym. Zapewnia niezakłócony pomiar temperatury pokojowej w pomieszczeniu i steruje głowicami termostatycznymi. Jest wyposażony w wyświetlacz LCD z informacją o bieżącym stanie i ustawieniach, centralnie ustawioną temperaturę można ręcznie zmienić w jednostce sterującej zgodnie z wymaganiami w ustawionym zakresie. Działa również jako repeater. IQ24 RCB-E jest również wyposażony w bezpotencjałowy styk przekaźnika i wejście dla zewnętrznego czujnika temperatury.

Zasilanie: 230 V.
Moc RF 2,4 GHz: 100 mW
Interfejs komunikacyjny: przyciski (informacyjny wyświetlacz LCD)

Parametry

Model
IQ24 RCB-E
SKU
050020
Zasilanie magistrali
mA
Szerokość
80 mm
Wysokość
24 mm
Głębokość
98 mm
Masa
400 g
Materiał
CustomOne
CustomTwo
CustomThree
CustomFour
CustomFive
Kategoria rabatu
D
Price category
6.8-4